Reglement stadsgarderobe024

Reglement stadsgarderobe024

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen StadsGarderobe024 en gebruikers van de garderobe.

2. Voor gebruik van de garderobe wordt een prijs gerekend vanaf € 2,50 per kluisje.

3. StadsGarderobe024 is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. StadsGarderobe024 behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart StadsGarderobe024 van schade die wordt veroorzaakt door de de gebruiker of door in bewaring gegeven items alsmede de inhoud hiervan.

4. Indien een medewerker constateert dat er meerdere items van verschillende personen uit één kluisje worden gehaald, dient de gebruiker van de kluis het aantal extra items x € 2,50 te betalen.

5. Uiteraard zal StadsGarderobe024 zich inspannen om alle, in de kluis bewaarde items, zorgvuldig te bewaken. StadsGarderobe024 kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd. StadsGarderobe024 is niet aansprakelijk bij vermissing en het gebruik van de kluis is altijd op eigen risico van de gebruiker.

6. Eigendommen die niet worden afgehaald worden tot 1 maand na afgifte bewaard door StadsGarderobe024.

7. StadsGarderobe024 is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van zichzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

8. StadsGarderobe024 is dinsdag t/m zaterdag van 22:00 tot 05:00 geopend. Buiten deze tijden om is het niet mogelijk StadsGarderobe024 te bezoeken en spullen in of uit een kluisje te halen.

Het is verboden om binnen eten en drinken te nuttigen.